Naging daan ang Batas Jones sa paglikha ng lehislaturang kinabibilangan ng pawang mga Filipino, at binubuo ng Senado ng Pilipinas at Kamara de Representantes (House of Representatives).Gayumpaman, ang posisyon ng Punong Tagapagpaganap–ang Gobernador-Heneral–at ang itinuturing na pinakamahalagang posisyon sa gabinete–Pampublikong Pagtuturo (ang ninuno ng Kagawaran ng Edukasyon)–ay nakalaan lamang para sa mga Amerikanong opisyal na itinatalaga ng Pangulo ng Estados Unidos.Makikita ang mga prayoridad nito sa unang mga batas na ipinatupad ng bagong Pambansang Kapulungan: Batas Komonwelt Blg.

Gayumpaman, napakadalang ng naging paggamit sa mga kapangyarihang ito.

Nagbigay-daan ang Konstitusyon ng Komonwelt ng Pilipinas para sa pampanguluhang sistema ng gobyerno na may lehislaturang unikameral.

Maaari ding makialam sa mga proseso ng Komonwelt ng Pilipinas ang Estados Unidos sa pamamagitan ng Proklamasyon ng Pangulo ng Estados Unidos.

Lahat din ng mga pasya ng korte ng Pilipinas ay maaaring desisyunang muli ng Korte Suprema ng Estados Unidos.

Read in English Noong ika-15 ng Nobyembre 1935, isinagawa ng mga Filipino ang isa sa mga huling hakbang tungo sa kalayaan sa pagpapasinaya ng Komonwelt ng Pilipinas.

Dalawang buwan bago nito, noong Setyembre 16, isang milyong Filipino ang dumagsa sa nga botohan para ihalal ang kanilang dalawang pinakamataas na opisyal–ang Pangulo at Pangalawang Pangulo.

Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na isang Filipino ang, sa wakas, uupo bilang Punong Tagapagpaganap (Chief Executive) at maninilbihan sa loob ng Palasyo ng Malacañan. Quezon at ang katambal niya sa pagtakbo na si Pangulo ng Senado pro tempore Sergio Osmeña bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa.

Ang mga botante naman ay naghalal ng mga kinatawan para sa bagong unikameral na Pambansang Kapulungan (National Assembly) at para sa mga lokal na posisyon.

Noong 24 ng Disyembre 1941, lumikas sina Pangulong Quezon at ang kaniyang Gabineteng Pandigma patungo sa isla ng Corregidor sa Manila Bay, at pagkalipas ng dalawang buwan ay lumikas papuntang Australia, bilang ruta patungo sa Estados Unidos.

Doon, nagpatuloy sa pagganap ng tungkulin ang lumikas na Pamahalaang Komonwelt.

Kabilang sa mga probisyon ay ang paghahalal noong 1934 ng isang Kumbensiyong Konstitusyonal (Constitutional Convention) na bubuo sa konstitusyon ng paparating na Pamahalaang Komonwelt. Recto kasama ang 202 halal na delegadong Filipino, na ang isusulat na konstitusyon ay hindi lamang sasaklawin ang transisyonal na Komonwelt, subalit magkakabisa mapahanggang sa Republika.